Уведомление за инвестиционно предложение от "ПЕРСЕНК ИНВЕСТ" ООД относно: "Извършване на дейности по предварително третиране и оползотворяване на строителни отпадъци в обекти, разположени на територията на област Пловдив и област Пазарджик"

logo sarnitsa new

Уведомление за инвестиционно предложение от "ПЕРСЕНК ИНВЕСТ" ООД относно: "Извършване на дейности по предварително третиране и оползотворяване на строителни отпадъци в обекти, разположени на територията на област Пловдив и област Пазарджик"