Съобщение за ИП „Отглеждане на риба в плаващи мрежи (садки), в съществуваща ферма за аквакултури, в акваторията на яз. Доспат”, възложител Билденберг ЕООД - Пловдив

logo sarnitsa new

Съобщение за ИП „Отглеждане на риба в плаващи мрежи (садки), в съществуваща ферма за аквакултури, в акваторията на яз. Доспат”, възложител Билденберг ЕООД - Пловдив