logo sarnitsa new

З 289 от 28.10.2020г. page0001

З 289 от 28.10.2020г. page0002

З 289 от 28.10.2020г. Приложение1 page0001

З 289 от 28.10.2020г. Приложение1 page0002

търсене

Проекто-наредби

Заседания

January 21, 2021

Заседание 28.01.2021

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…
December 09, 2020

Заседание 16.12.2020

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…

Идентификация