Благотворителна кампания "Седмица на сираците"

logo grandmufti

Седмица на сираците2020

ПОКАНА

Уважаеми съграждани,
На 07.11.2020г.  (събота) Мюсюлманските настоятелства и Коран курсовете на гр. Сърница съвместно с Община Сърница канят всички желаещи на Благотворителен базар по случай кампанията "Седмица на сираците", организирана от Главно мюфтийство на мюсюлманите в Република България. Събраните средства ще се дарят на деца, останали без родители.
Събитието за гр.Сърница  ще се проведе пред сградата на общината при следната организация:
10:30 - 11:00 часа – Организиране на продажбените сергии. Желаещите да се включат с храна или други неща за продаване, трябва да ги занесат най-късно до 11:00 часа пред сградата на общината. Храните задължително да бъдат приготвени в индивидуални добре затворени опаковки за всеки отделен артикул, без посуда за връщане и с препоръчителна цена.
11:00 - 11:30 – Приветствие от  официалните гости на събитието и откриване на Благотворителния базар.
11:30 - 13:00 - Същинска част на Базара.

Обръщаме внимание на желаещите да се включат с продукти в базара, както и посетителите, че трябва задължително да носят защитна маска за лице или шлем, както и ръкавици. Следва да спазват отстояние едни от други съобразно указанията на министъра на здравеопазването, като покупките се извършват без струпване на хора пред сергиите. Ще бъде обособен и означен маршрут за преминаване, с който присъстващите задължително се съобразяват, без да се създава струпване на едно място на много хора. Всеки следва да изчаква реда си и да спазва дистанция от другите посетители. Мерките се налагат предвид усложнената епидемиологична обстановка и с цел защита на здравето на гражданите. Поради което призоваваме за отговорно поведение.

В израз на солидарност и добросърдечност към децата останали без родители, Ви каним да се включите в Благотворителния базар с покупка на неща от базара или дарение на средства в поставените за целта каси.