Предупреждение за високи температури и внимание за боравенето с огън на открито