Покана за информационна среща в гр. Пазарджик по проект „Сърница – споделена визия за Натура 2000“

Снимка Натура 2000 Пазарджик