Съобщение от ДГС "Селище" относно определените количества дърва за огрев за отоплителен сезон 2021г. - 2022г.