Съобщение от ОД "Земеделие" - гр. Пазарджик във връзка със Заповед РД-09-788/05.08.2021 на министъра на земеделието, храните и горите

OD Zemedelie Pazardzhik