Съобщение

Уважаеми граждани,

Съобщаваме на заинтересованите лица, че териториалните бюра в гр.Сърница на Дирекция „Социално подпомагане” и Дирекция „Бюро по труда” вече се помещават в нови офиси, намиращи се в сградата на общинска администрация, етаж 1, вход от към „Български пощи”.

20211029 091513