Съобщение до жителите на с. Побит камък и с. Медени поляни