Съобщение до жителите на квартал Крушата

СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми жители на квартал Крушата, уведомяваме Ви, че от 14.03.2022 г. /понеделник/ започва процедура за промяната на постоянен и настоящ адрес. Приканваме всеки един от гражданите на квартала да си подаде заявление за постоянен адрес и адресна карта за настоящ адрес на гише деловодство, в сградата на община Сърница. Необходимо е да носите лична карта, акт за раждане /за непълнолетни лица/ и документ за собственост на имота /нотариален акт или разрешение за строеж/.

Промяната на постоянният и настоящият адрес е задължителна!