Покана за публично обсъждане на годишния отчет на бюджета на Община Сърница за 2021г.

ПОКАНА
За
Публично обсъждане на годишния отчет на бюджета на Община Сърница за 2021г.

 

Уважаеми съграждани,

В изпълнение на задълженията на Община Сърница в съответствие с чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси и Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Сърница, кани всички граждани на общината, представители на бизнес-средите, неправителствени организации, пенсионери, второстепенните разпоредители с бюджет  и цялата общественост на публичното  обсъждане на годишния отчет на бюджета на Община Сърница за 2021г.

Мероприятието ще се проведе на 14.07.2022г. (четвъртък) от 10,00 часа в залата на Общински съвет Сърница, намираща се на втори етаж в сградата на общинска администрация Сърница.

Желаещите предварително да се запознаят с материалите по отчета могат да направят това на интернет страницата на общината – www.sarnitsa.bg , в раздел „Бюджет и отчети” -> „Годишен финансов отчет”.

Становища и предложения по годишния отчет на бюджета за 2021г. на Община Сърница могат да се предоставят в деловодството на Община Сърница или на електронен адрес Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. до 14.07.2022г. (четвъртък).

За постъпилите становища и предложения от публичното обсъждане ще бъде съставен протокол, който ще бъде приложен като неразделна част от отчета на бюджета на Община Сърница за 2021г.

С уважение,

Салих Османджиков

Председател на Общински съвет  Сърница