Съобщение относно публично обсъждане на план-сметката за 2023 г., относно разходите за битови отпадъци

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с приемане от Общински съвет Сърница на „План-сметка за разходите през 2023 година, необходими за предоставяне на услугите по събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране, третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации и поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места и селищните образувания в Община Сърница”, общинска администрация организира Обществено обсъждане с всички заинтересовани страни

То ще се проведе  на 09 декември 2022 г. (петък) от 10:30 часа, в заседателната зала на Общинки Съвет- Сърница, намираща се на втория етаж в сградата на Общинска администрация в гр. Сърница, ул. „Свобода“ № 20.

     Целта на обсъждането е физическите и юридически лица да получат актуална информация за необходимите разходи по поддържането на чистота на територията на Община Сърница за 2023г. и да предоставят своите мнения, предложения или становище по предложената от Община Сърница план-сметка, въз основа на които Общински съвет да вземе информирано решение.

     Съгласно чл.66, ал.3,т.2 от ЗМДТ мнения, становища и предложения могат да се подават до 17.00 часа на 18.12.2022г. на електронна поща Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или лично, в деловодството на Община Сърница.