Информация от ЕВН България Електроразпределение АД относно извършване на планов ремонт на електросъоръжения

evn planov remont 15 16082023