Ново присъединяване към електрическата мрежа на Електроразпределение Юг - вече по-лесно онлайн в портала на ЕР Юг EVN Група

EP Online uslugi 250x80

Към момента онлайн могат да се заяви пълният набор от услуги от процедурата по ново присъединяване на клиенти на ел.енергия към електроразпределителната мрежа в Югоизточна България, която се оперира от ЕР Юг. Четирите основни стъпки са:
1. Проучване
2. Съгласуване
3. Договор за присъединяване
4. Достъп до мрежата

Всички гореспоменати услуги можете да заявите онлайн, като натиснете върху линка: https://www.elyug.bg/Customers/Services/OnlineServices.aspx 

20230713 onlineservices header