ПОКАНА

Общинска администрация – Сърница, кани всички жители на Община Сърница на  публично обсъждане на предложение на „Карта за социалните услуги”, което ще се проведе на 06.11.2023г. от 11:00 часа в сградата на Общинска администрация, етаж 2, Заседателна зала на Общински съвет.