!!!Важно съобщение относно провеждане на тестове на системата за ранно предупреждение на населението BG-ALERT!!!

Уважаеми съграждани,

Уведомяваме Ви, че на дата 23.11.2023г. (четвъртък) във времевия диапазон от 12:00 часа до 12:30 часа ще се извърши регионален тест за област Пазарджик на системата за ранно предупреждение на населението BG-ALERT.

На дата 29.11.2023г. (сряда) във времевия диапазон от 12:00 часа до 12:30 часа ще се извърши тест за територията на цялата страна на системата BG-ALERT.

Лицата, притежаващи мобилни телефони , ще получат съобщение за предупреждение под формата на приоритетни известия, които се появяват на екрана на телефона, дори ако е заключен или активиран „тих“ режим. Съобщението може да бъде придружено от специфичен звуков сигнал, както и от вибрация. Получаването на съобщението на мобилното устройство се очаква да бъде еднократно.

ВАЖНО! Заглавието на прозореца, където се визуализират съобщенията "Сигнал от президента" / "Presidential alert" няма връзка с Президентската институция, а текстът е заложен от производителите на операционните системи.

За повече информация, може да посетите информационния сайт www.bg-alert.bg , от където може да получите подробна информация за приложението на системата.