Годишен отчет за изпълнението на програмите за енергийна ефективност съгласно чл. 12 от ЗЕЕ и за управление на енергийна ефективност съгласно чл. 63 от ЗЕЕ за 2023 година