Покана за публично обсъждане на годишния отчет на бюджета на Община Сърница за 2023 г.

ПОКАНА
За
Публично обсъждане на годишния отчет на бюджета на Община Сърница за 2023 г.

 

Уважаеми съграждани,

В изпълнение на задълженията на Община Сърница в съответствие с чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси и Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Сърница, Ви каним всички жители на общината, представители на бизнес-средите, неправителствени организации, пенсионери, второстепенните разпоредители с бюджет  и цялата общественост на публичното  обсъждане на годишния отчет на бюджета на Община Сърница за 2023г.

Публичното обсъждане ще се проведе на 08.04.2024г. (понеделник) от 10,30 часа в залата на Общински съвет Сърница, намираща се на втори етаж в сградата на общинска администрация Сърница.

Желаещите предварително да се запознаят с материалите по отчета могат да направят това на интернет страницата на общината – www.sarnitsa.bg , в раздел „Бюджет и отчети” -> „Годишен финансов отчет”.

Становища и предложения по годишния отчет на бюджета за 2023г. на Община Сърница могат да се предоставят в деловодството на Община Сърница или на електронен адрес Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. до 08.04.2023г. (понеделник).

За постъпилите становища и предложения от публичното обсъждане ще бъде съставен протокол, който ще бъде приложен като неразделна част от отчета на бюджета на Община Сърница за 2023г.

С уважение,

Салих Османджиков

Председател на Общински съвет  Сърница