Списък на домакинствата в община Сърница, които се нуждаят от дърва за огрев за отоплителен сезон 2024/2025

Уважаеми съграждани, уведомяваме Ви, че това са окончателните списъци подадени към съответните горски стопанства оформени въз основа на подадените от вас заявления за необходимост от дърва за огрев за отоплителен сезон 2024/2025. Ако някое домакинство не се намира в съответния списък за населеното място, нека се обърне към съответното горско стопанство до 30.04.2024 за да бъдат вписани. Списъците по населени места и към съответното стопанство може да видите по-долу в тази публикация:

Списък на домакинствата в гр.Сърница, обл.Пазарджик, към ДГС Селище, които се нуждаят от дърва за огрев добивани на корен за отоплителен сезон 2024/2025 г.

 

Във връзка с чл. 111, ал. 10 от Закона за горите списъкът е допълнен от ТП ДГС Селище

 

Списък на домакинствата в гр.Сърница, обл.Пазарджик, към ДГС Селище, които се нуждаят от дърва за огрев на склад за отоплителен сезон 2024/2025 г.

 

Списък на домакинствата в гр.Сърница, обл.Пазарджик, към ДЛС Широка поляна, които се нуждаят от дърва за огрев добивани на корен за отоплителен сезон 2024/2025 г.

 

Списък на домакинствата в гр.Сърница, обл.Пазарджик, към ДГС Родопи, които се нуждаят от дърва за огрев добивани на корен за отоплителен сезон 2024/2025 г.

 

Списък на домакинствата в с. Побит камък, общ.Сърница, обл.Пазарджик, към ДГС Селище, които се нуждаят от дърва за огрев добивани на корен за отоплителен сезон 2024/2025 г.

 

Във връзка с чл. 111, ал. 10 от Закона за горите списъкът е допълнен от ТП ДГС Селище

 

Списък на домакинствата в с. Побит камък, общ.Сърница, обл.Пазарджик, към ДЛС Чепино, които се нуждаят от дърва за огрев добивани на корен за отоплителен сезон 2024/2025 г.

 

Списък на домакинствата в с. Побит камък, общ.Сърница, обл.Пазарджик, към ДЛС Широка поляна, които се нуждаят от дърва за огрев добивани на корен за отоплителен сезон 2024/2025 г.

 

Списък на домакинствата в с. Медени поляни, общ.Сърница, обл.Пазарджик, към ДГС Селище, които се нуждаят от дърва за огрев добивани на корен за отоплителен сезон 2024/2025 г.

 

Списък на домакинствата в с. Медени поляни, общ.Сърница, обл.Пазарджик, към ДЛС Чепино, които се нуждаят от дърва за огрев добивани на корен за отоплителен сезон 2024/2025 г.

 

Списък на домакинствата в с. Медени поляни, общ.Сърница, обл.Пазарджик, към ДГС Елешница, които се нуждаят от дърва за огрев добивани на корен за отоплителен сезон 2024/2025 г.