Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен

29.07.2021 Заповед откриване търг
29.07.2021 Документация Община Сърница
17.08.2021 Протокол
17.08.2021 Заповеди спечелили участници
24.08.2021 Протокол 2