Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен

08.09.2023 Заповед за откриване на търг
08.09.2023 Документация Община Сърница
26.09.2023 Протокол от комисия
26.09.2023 Заповед за спечелил участник
05.10.2023 Протокол
20.10.2023 Договор
29.12.2023 Допълнително споразумение