ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА СЪРНИЦА за периода 2015-2020 г.

Общинският план за развитие на ОБЩИНА СЪРНИЦА за периода 2015-2020 г. бе приет с Решение № 04/10.11.2015 г. и актуализиран с Решение № 034/27.02.2019, Протокол № 2 на ОбС Сърница. Самият план за развитие можете да видите тук.