Общинският план за развитие на ОБЩИНА СЪРНИЦА за периода 2015-2020 г. бе приет с Решение № 04/10.11.2015 г. и актуализиран с Решение № 034/27.02.2019, Протокол № 2 на ОбС Сърница. Самият план за развитие можете да видите тук.

търсене

Проекто-наредби

Заседания

  • May 22, 2020

    Заседание 28.05.2020

    ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…
  • April 01, 2020

    Заседание 02.04.2020

    ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…

Идентификация