Планът за развитие на Горите и Горските територии на ОБЩИНА СЪРНИЦА можете да видите на следните линкове: Част 1, Част 2, Част 3, Част 4, Част 5 и Част 6.

 

търсене

Проекто-наредби

Заседания

  • May 22, 2020

    Заседание 28.05.2020

    ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…
  • April 01, 2020

    Заседание 02.04.2020

    ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…

Идентификация