План за защита на горските територии от пожари на територията на община Сърница

План за защита на горските територии от пожари на територията на община Сърница