Дългосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на Община Сърница 2020-2030 г.

Дългосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на Община Сърница 2020-2030 г.