Програма за управление на Кмета на Община Сърница за мандат 2019-2023 година

Програма за управление на Кмета на Община Сърница за мандат 2019-2023 година