Програма за закрила на детето за 2020 г.

Общинската ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО за 2020 година можете да разгледате тук.