Програма за енергийна ефективност на община Сърница 2020-2025 година

Програмата за енергийна ефективност на община Сърница за периода 2020-2025 година можете да видите тук.