Общинска програма за осигуряване полагането на общественополезен труд на лица, подлежащи на социално подпомагане съгласувано със ЗСП на община Сърница за 2021 г.

Общинска програма за осигуряване полагането на общественополезен труд на лица, подлежащи на социално подпомагане съгласувано със ЗСП на община Сърница за 2021 г.