Проект на Общинска програма за намаляване на риска от бедствия 2021 – 2025г.