Проект на Програма за опазване на околната среда на община Сърница за периода 2021-2027 година

Проект!

 

Приложение №1

 

Приложение №2