Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за придобиване, разпореждане и управление на общинското имущество на Община Сърница

Мотиви за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за придобиване, разпореждане и управление на общинското имущество на Община Сърница

На основание чл.28, ал.1 и ал.2 от Закона за нормативните актове Ви представяме следните Мотиви за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за придобиване, разпореждане и управление на общинското имущество на Община Сърница

1. Причини, които налагат приемането.

Настоящето предложение за изменение и допълнение на наредбата за придобиване, разпореждане и управление на общинското имущество на Община Сърница поради  реализирането от общината на проект: „Ремонт, реконструкция и пристрояване на Здравна служба - гр. Сърница, съобразно който проект се осъществи основен ремонт на цялата сграда на Здравната служба, както и се построи нова пристройка. По този начин се обособиха нови работни помещения – лекарски кабинети, в които мога да бъдат извършвани прегледи и манипулации. В същото време в последните година-две се забелязва интерес както от местното население, така и от практикуващи лекари-специалист по определени болести и заболявания от големи болници в страната за извършване на предварителни диагностични прегледи на място, като същите се извършват най-често в сградата на Здравната служба в гр.Сърница в предварително определен ден и час. Предвид обстоятелството,  че има обособени и оборудвани с основно мебели и приспособления помещения, е необходимо да се определи наемна цена за ден за използването на тези свободни кабинети, защото самите медицински специалисти де факто използват помещения за ден или два, като през останалото време същите са свободни и могат да се ползват от други лекари или лица според възникнала нужда от предоставянето на медицинска помощ.

В определената наемна цена са включени предимно разходите на общината за консумативи – електричество, вода, отопление, почистване. С наемната цена не се цели придобиването на допълнителни финансови средства от Община Сърница, а се цели преди всичко социалният ефект на услугата – да се осигурят навременни лекарски услуги на населението предвид отдалечеността на Община Сърница от областния център и големите държавни болници.

2. Целите, които се поставят.

С приемането на промените в настоящите текстове от Наредбата се цели да се избегне противоречие и несъответствие между отделните разпоредби на наредбата, чрез които се постига рационално и законосъобразно управление на общинската соственост и бюджетния процес. Също така с предлаганата Наредба ще се постигне справедливост при определяне на наемите за ползването на лекарските кабинети от различните лица ползватели.

3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба.

За прилагането на представените текстове не се предвижда допълнителен финансов ресурс, който ще бъде необходимо да се осигури от бюджета на Община Сърница.

4. Очаквани резултати от прилагането.

В резултата на прилаганото на изменението на Наредбата ще се постигне по-голяма справедливост при заплащане на наемите за ползването на лекарските кабинети.

5. Анализ за съответствието с правото на Европейския съюз.

Предлагания проект за приемане на Наредба е в съответствие с разпоредбите на Европейската харта за местното самоуправление и директивите на Европейската общност, свързани с тази материя и не противоречи на актовете на Европейския съюз.

Забележка!

Съгласно чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл.77 от АПК, в законоустановения 30 дневен срок от публикуване на настоящото предложение на Интернет страницата на Община Сърница, се предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта за Наредба за изменение и допълнение на Наредба за придобиване, разпореждане и управление на общинското имущество на Община Сърница на  e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.  или писмено в деловодството в сградата на общинска администрация в гр.Сърница на адрес ул.”Свобода” №20.

Проект!

 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба за придобиване, разпореждане и управление на общинското имущество на Община Сърница

 

§1. В Приложение №2 към наредбата – Таблица за базисни наемни цени и цени за използване на общински имоти на територията на Община Сърница, се създава нова т. ⅤⅠⅠА със следното съдържание:

„Наеми за един календарен ден

  1. Лекарски кабинет в сградата на Здравната служба в гр.Сърница – без отопление – 15,00 лв.;
  2. Лекарски кабинет в сградата на Здравната служба в гр.Сърница – с отопление – 25,00 лв.”

§2. Разпоредбите на настоящата наредба са в сила и се прилагат от 1 март 2023 г.