CCI11112015 0001

Решения:

 

Р Е Ш Е Н И Е

1

          Относно: Избор на председател на Общински съвет – Сърница

          На основание 

...
...

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА

4633, гр. Сърница, ул. Свобода 20,e – mail:Този имейл адрес е защитен

...

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА

4633, гр. Сърница, ул. Свобода  20, e – mail: Този имейл адрес е защитен от

...

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА

4633, гр. Сърница, ул. Свобода  20, e – mail: Този имейл адрес е защитен от

...