Заседание 07.11.2023

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА

4633, гр. Сърница, ул. Свобода  20, e – mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., web: www.sarnitsa.bg

 

На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, чл. 23, ал. 1 във връзка с чл. 23. ал. 2 и ал. 3 от ЗМСМА и във връзка с Решения: №39 - МИ/30.10/2023 г. , №40 - МИ/30.10.2023, №41 - МИ/30.10/2023 г., №42 - МИ/30.10/2023 г. на Общинска избирателна комисия – гр. Сърница и Заповед № РД-244/06.11.2023 г. на Областен управител на Област Пазарджик.

С В И К В А Т

Общинските съветници на първо заседание на новоизбрания Общински съвет Сърница, което ще се проведе на 07.11.2023 г. /вторник/ от 13:00 часа в „ЗАЛА НА МЛАДЕЖКИ ДОМ – ГР. СЪРНИЦА“

при следния:

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

1. Избиране на председател на Общински съвет Сърница

 

Приложение №1:  Заповед № РД-244/06.11.2023 г. на Областен управител на Област Пазарджик

Решения:

 Дата на качване на решенията от заседанието: 14.11.2023 г 
 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 1

Относно: Избор на председател на Общински съвет – Сърница

На основание  чл.24, ал.1 от ЗМСМА, по протокол на временна комисия по избора и след проведено тайно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

12

0

0

12

13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА

РЕШИ:

         Избира за Председател на Общински съвет – Сърница – Салих Салихов Османджиков.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 07.11.2023 г., Протокол №1, точка №1 от дневния ред и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                 
САЛИХ ОСМАНДЖИКОВ