Комисии

   Комисия по бюджет, финанси, икономика, дружества и еврофондове.
1. Емин Алиосман Карамолла - Председател
2. Саит Халил Мехмед - Член
3. Муетдин Мезамединов Саитов - Член
4.
Салих Муса Исмаил - Член
5. Салих Салихов Османджиков - Член
6. Мустафа Юсуф Мустафа - Член
7. Емин Реджеп Кьосей - Член

 

   Комисия по образование, култура, спорт, здравеопазване, ред и сигурност, евроинтеграция, нормативна уредба и социална политика.
1. Фатме Реджеп Якубова - Председател
2. Емине Момчилова Талипова - Член
3. Реджеп Салих Осман - Член
4.
Сюлейман Салих Байрактар - Член
5. Байрям Джевдет Мечкарски - Член
6. Салих Муса Исмаил - Член
7. Емин Алиосман Карамолла - Член

 

  Комисия по общинска собственост, устройство на територията, пътна и селищна мрежа, околна среда, благоустрояване ,селско и горско стопанство.
1. Саит Халил Мехмед - Председател
2. Салих Салихов Османджиков - Член
3. Муетдин Мезамединов Саитов - Член
4.
Джамал Антонов Сайдев - Член
5. Фатме Реджеп Якубова - Член
6. Сюлейман Салих Байрактар - Член
7. Мустафа Юсуф Мустафа - Член

 

   Комисия за противодействие на корупцията.
1. Емин Реджеп Кьосей - Председател
2. Саит Халил Мехмед - Член
3. Байрям Джевдет Мечкарски - Член
4.
Емине Момчилова Талипова - Член
5. Реджеп Салих Осман - Член
6. Джамал Антонов Сайдев - Член
7. Салих Салихов Османджиков - Член