Общински съвет

Състав
image

САЛИХ
САЛИХОВ
ОСМАНДЖИКОВ

Председател на ОбС
ПП"ДПС"

image

ФАТМЕ
САЛИХ
МОЛААХМЕД

ПП"ДПС"

image

САИТ
ХАЛИЛ
МЕХМЕД

ПП"ДПС"

image

БАЙРЯМ
ДЖЕВДЕТ
МЕЧКАРСКИ

ПП"ДПС"

image

САЛИХ
МУСА
ИСМАИЛ

ПП"ДПС"

image

ЕМИН
РЕДЖЕП
КЬOСЕЙ

ПП"ДПС"

image

МУЕТДИН
МЕЗАМЕДИНОВ
САИТОВ

ПП"ДПС"

image

ЕМИН
АЛИОСМАН
КАРАМОЛЛА

ПП"ДПС"

image

МЕХМЕД
АХМЕДОВ
ТОЛУПОВ

ПП"ДПС"

image

МУСА
МУСТАФА
МУСА

ПП"ДПС"

image

СИБЕЛ
АХМЕД
СЕМЕРДЖИЕВА

ПП"ДПС"

image

МУСА
МУСТАФА
СРЪКЬОВ

ПП"ГЕРБ"

image

ЛЮБОМИР
САШОВ
МАЛИНОВ

ПП"ГЕРБ"