Община Сърница

Състав - Общински Съвет

САЛИХ САЛИХОВ ОСМАНДЖИКОВ
САЛИХ САЛИХОВ ОСМАНДЖИКОВПредседател на ОбС - ПП"ДПС"
ФАТМЕ САЛИХ МОЛААХМЕД
ФАТМЕ САЛИХ МОЛААХМЕДПП"ДПС"
САИТ ХАЛИЛ МЕХМЕД
САИТ ХАЛИЛ МЕХМЕДПП"ДПС"
БАЙРЯМ ДЖЕВДЕТ МЕЧКАРСКИ
БАЙРЯМ ДЖЕВДЕТ МЕЧКАРСКИПП"ДПС"
САЛИХ МУСА ИСМАИЛ
САЛИХ МУСА ИСМАИЛПП"ДПС"
ЕМИН РЕДЖЕП КЬОСЕЙ
ЕМИН РЕДЖЕП КЬОСЕЙПП"ДПС"
МУЕТДИН МЕЗАМЕДИНОВ САИТОВ
МУЕТДИН МЕЗАМЕДИНОВ САИТОВПП"ДПС"
ЕМИН АЛИОСМАН КАРАМОЛЛА
ЕМИН АЛИОСМАН КАРАМОЛЛАПП"ДПС"
СИБЕЛ АХМЕД СЕМЕРДЖИЕВА
СИБЕЛ АХМЕД СЕМЕРДЖИЕВАПП"ДПС"
СЮЛЕЙМАН САЛИХ БАЙРАКТАР
СЮЛЕЙМАН САЛИХ БАЙРАКТАРПП"ДПС"
РЕДЖЕП САЛИХ ОСМАН
РЕДЖЕП САЛИХ ОСМАНПП"ДПС"
ЛЮБОМИР САШОВ МАЛИНОВ
ЛЮБОМИР САШОВ МАЛИНОВПП"ГЕРБ"
МУСА МУСТАФА СРЪКЬОВ
МУСА МУСТАФА СРЪКЬОВПП"ГЕРБ"