Вътрешни правила за реда на планиране и организация провеждането на процедури по ЗОП и за контрол на изпълнението на сключените договори за обществени поръчки на Община Сърница

Утвърдени със Заповед №237/22.07.2015 на Кмета на Община Сърница

SCAN 20150722 161230890SCAN 20150722 161328156SCAN 20150722 161421671SCAN 20150722 161515984SCAN 20150722 161613328SCAN 20150722 161703671SCAN 20150722 161808250SCAN 20150722 161914015SCAN 20150722 162007843SCAN 20150722 162101546SCAN 20150722 162202453SCAN 20150722 163210703