Вътрешни правила за поддържането на профила на купувача

Утвърдени със Заповед №238/22.07.2015 на Кмета на Община Сърница

SCAN 20150723 111950812SCAN 20150723 112037343SCAN 20150723 112330343SCAN 20150723 112435328SCAN 20150723 112530156SCAN 20150723 112620625SCAN 20150723 112711359SCAN 20150723 112805171SCAN 20150723 112859062