Медени поляни

Село Медени поляни се намира в планински район, или по-точно в Западните Родопи.

Надморската височина на селото е около 1430 метра. Основният поминък на населението е животновъдството, събирането на диворастящи плодове и гъби.  Населението на Медени поляни е 705 души.  Признато е от населена местност за село с указ 129 /обн. 11.04.1961 г.

Легендите разказват, че местното население се е заселило тук - високо в планината, за да се избегнат набезите на крадците, като по този начин са мислели, че животът ще им бъде по-спокоен и същевременно ще имат възможност за развитието на животновъдството, което е било основен поминък и е и днес.

На територията на кметството съществува основно училище "Георги Сава Раковски". Училището е открито на 16 септември 1930 година и се е помещавало в стара турска казарма. През 1968 година е построена сегашната училищна сграда, в която се обучават по-малко от 85 деца до VIII клас. В съседство на училището съществува и целодневна детска градина, в която се обучават най-малките жители на кметството.