Кмет

kmet

Неби Бозов

Дата на раждане: 
31.10.1978 г.
Гражданство: 
Българско
Семейно положение: 
Женен
Настояща длъжност: 
Кмет на Община Сърница
Образование: 
Висше , Счетоводство и контрол


Учебно заведение Придобити образователни степени и дипломи
15.09.1985г. - 30.06.1994г. Основно образование - СОУ „Св. Св. Кирил и Медодий”, гр. Сърница
15.09.1994г. - 30.06.1997г. Средно образование - Икономически техникум, гр. Пазарджик
1997г. - 2001г. Висше образование Стопанска академия "Д.А Ценов", гр. Свищов

Езикови умения:  Английски
Други умения: Компютърна грамотност