Категоризация

 №  Уникален идентификатор Категоризиране на места за настаняване и на заведения за хранене и развлечения Информация за предоставяната услуга и образци на бланки
1. 2760 Категоризиране на места за настаняване pdf icon
2. 2750 Повишаване на категорията на места за настаняване pdf icon
3. 1475 Категоризиране на заведения за хранене и развлечения pdf icon
4. 2751 Повишаване на категорията на заведение за хранене и развлечения pdf icon
5. 2759 Потвърждаване на категорията на местата за настаняване и прилежащите към тях заведения за хранене и развлечения и на самостоятелните заведения за хранене и развлечения pdf icon
6. 2008 Промяна в обстоятелствата, вписани в Националния туристически регистър (НТР) pdf icon
7. 3122 Регистриране на места за настаняване клас "В" - апартамент за гости и стаи за гости  pdf icon
8. 2557 Издаване на дубликат на удостоверение за определен вид и категория на туристически обект pdf icon
9. 3087 Приемане на уведомление за работно време при откриване на обект или заявяване на на промяна на работното време на обекта pdf icon