Проверка на дължимия данък за МПС за 2019 г.

ПРОВЕРКА НА ДЪЛЖИМИЯ ДАНЪК ЗА МПС ЗА 2019 г. ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ

След приемането на промените в Закона за местните данъци и такси и промяната в начисляването на данъка за моторните превозни средства, Общински съвет Сърница гласува в съответствие със закона промените и Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Сърница в средата на януари тази година, като местната власт заложи минимално допустимите парични прагове при определянето на данъка с цел избягване на драстичното увеличение на данъка и облекчаване финансовата тежест за гражданите и бизнеса.
В тази връзка „Информационно обслужване" АД изработи електронен калкулатор, чрез който всеки собственик на моторно превозно средство в Сърница може да изчисли какъв данък МПС ще дължи за 2019г.

Новата формула, по която се формира данъкът за моторните превозни средства от 2019 г., включва годината на производство, мощността и екологичният стандарт на колата.
Данните за автомобила, които трябва да се нанесат в калкулатора, за да се изчисли нейният данък, са вписани в документите му за регистрация - в малкия талон (за по-новите МПС-та) или в големия талон (за МПС-та, регистрирани по-отдавна):

• Под индекс В е записана годината на първа регистрация, по която се изчислява възрастта на колата.

• Индекс P.2 e за мощността на автомобила в киловати.

• Срещу индекс V.9 e записан екологичният стандарт на колата (от Евро 2 до Евро 6). При най-старите коли такъв екостандарт обикновено няма и срещу този индекс в документите на колата не пише нищо.

Електронния калкулатор може да бъде достъпен от следния линк.