Харта на клиента

ХАРТА НА КЛИЕНТА

Заповед № З-61/07.03.2022 г. на Кмета на община Сърница за утвърждаване на Харта на клиента